Jean-Antoine Watteau, “The Recreations of War,” 1716

Jean-Antoine Watteau, “The Recreations of War,” 1716

Tags: art watteau

Jean-Antoine Watteau, “The Savoyard With a Marmot,” 1716

Jean-Antoine Watteau, “The Savoyard With a Marmot,” 1716

Tags: art watteau

Jean-Antoine Watteau, “The Monkey Sculptor,” 1710

Jean-Antoine Watteau, “The Monkey Sculptor,” 1710

Jean-Antoine Watteau (1684-1721), “Satire on Physicians,” 1708-9

Jean-Antoine Watteau (1684-1721), “Satire on Physicians,” 1708-9

Tags: art watteau