Siegfried Zademack, unknown

Siegfried Zademack, unknown